Equine Xchange

Från WikiLurv
Hoppa till: navigering, sök

Equine Xchange är en konstutbytescommunityLiveJournal, med inriktning på hästar och liknande djur. Communityn grundades december 2004 av Thornwolf och Gutterhorse. Senare togs ansvaret för communityn över av Sharra Blackfire och Holly Crawford.


Hela eller delar av denna sidan har översatts från WikiFur. Originalartikeln återfinns på Equine Xchange. Listan över skribenter finns på sidans historik. Liksom på WikiLurv, så omfattas texten på WikiFur av CC-BY-SA och GNU FDL.