Furrlough

Från WikiLurv
Hoppa till: navigering, sök

Furrlough är en serieantologi som fokuserar på antropomorfa äventyrsserier, publicerad av Radio Comix. Den är en av de mest långlivade antologierna i amerikansk seriehistoria i både större och mindre press, och har getts ut en gång i månaden sedan 1993.

Furrlough gavs från början ut av Antarctic Press i november 1991 med avsikt att fokusera på antropomorfa militärhistorier, men med tiden skiftade fokus från militärhistorier till militär- och äventyrshistorier och till slut till enbart äventyrshistorier, i takt med att tonen på bidragen förändrades. Även om Ben Dunn, Antarctic Press grundare, startade antologin som dess redaktör, så gjorde företagets behov att han snart gav den rollen till Shon Howell och Brian Sutton, vilka även producerade en stor mängd material för publikationen. De två var gemensamt redaktörer för nummer 2 till och med 17 av Furrlough.

Elin Winkler tog över som redaktör i och med nummer 18, med målet att Antarctic Press skulle ge ut 51 nummer av serieantologin och att tidningen därmed skulle ha getts ut i fler nummer än Fantagraphics Critters. Den största anledningen till detta var att Ben Dunn hade personliga meningsskiljaktigheter med Fantagraphics redaktör Gary Groth. Det var vid den tidpunkten som Antarctic Press framgångar med att marknadsföra icke-antropomorfa titlar som Warrior Nun Areala motiverade företaget att se över sina investeringar och koncentrera sina resurser på dessa titlar. De antropomorfa serierna, som stadigt gick med liten vinst, lades ner för att göra det nödvändiga kapitalet tillgängligt.

Winkler, tillsammans med en grupp av andra fans av antropomorfism, grundade med anledning av detta Radio Comix, vilket tog över dessa nedlagda titlar, inklusive Furrlough. Den pålitliga vinsten från dessa titlar, även om den inte var särskilt stor varje månad, lät det nya förlaget fortsätta och sakta men säkert bygga upp sitt kapital.

Nummer 189 av Furrlough gavs ut i juni 2009.[1]

Svenska tecknare i Furrlough[redigera]


Referenser[redigera]

  1. Furrlough #189 på Radio Comix webbshop, hämtad 25 juni 2009
  2. Furrlough #153 på Radio Comix webbshop, hämtad 25 juni 2009
  3. Furrlough #159 på Radio Comix webbshop, hämtad 25 juni 2009


Hela eller delar av denna sidan har översatts från WikiFur. Originalartikeln återfinns på Furrlough. Listan över skribenter finns på sidans historik. Liksom på WikiLurv, så omfattas texten på WikiFur av CC-BY-SA och GNU FDL.