Konvent

Från WikiLurv
Hoppa till: navigering, sök

Ett konvent är en sammankomst eller mässa för människor med ett särskilt gemensamt intresse. Inom furry-kulturen brukar ordet nästan uteslutande användas om träffar där fandomet är det gemensamma intresset, medan andra arrangemang i högre grad kallas för mässor eller liknande. Furrykonventen växte, liksom det organiserade fandomet som helhet, inledningsvis fram ur amerikanska science fiction-mässor.

De flesta konvent varar en helg, och hålls i hotell eller någon form av mässlokal. Vanliga inslag förutom föredrag och underhållning är välgörenhetsauktioner, någon form av utrymme för försäljare, en konstutställning, och ofta även ett utrymme där hobbytecknare kan marknadsföra sig. Några exempel på underhållningsinslag som ofta förekommer är fursuitparader, uppträdanden av komiker som 2 the Ranting Gryphon eller Uncle Kage, en furryvarieté-uppvisning, och någon form av dans. De flesta konvent har också en eller flera hedersgäster som ofta håller eller deltar i en eller flera föreläsningar eller paneldiskussioner för konventets deltagare.

Även om alla furrykonvent givetvis har furry som huvudtema kan olika arrangemang ha lite olika fokus - vissa tillåter pornografiskt material i konstutställningen eller till försäljning, medan andra är strikt barnvänliga. Vissa konvent kan locka stora mängder fursuitbärare, medan andra i jämförelse knappast får några alls.

Några av de största, mest välkända konventen är Anthrocon, Eurofurence, Further Confusion och Midwest Furfest.

Se även[redigera]