Mall:WikiLurv-tema

Från WikiLurv
Hoppa till: navigering, sök
WikiLurv-tema sommaren 2012

Det har varit ganska tyst här på WikiLurv de senaste åren. Hjälp till att fylla på de kronologiska kategorier som har att göra med händelser, födslar och dödsfall 2010-2012 för att komma igång igen!

För att föreslå framtida teman, gå till WikiLurv:Månadens tema.

Mall som visar månadens "tema", en form av samarbetsprojekt som fokuserar på en viss artikel eller grupp av artiklar som vi uppmanar användare att fokusera extra mycket på under den aktuella månaden. Mallen utgör en av modulerna på huvudsidan.

Teman för framtida månader kan föreslås på WikiLurv:Månadens tema, som även arkiverar gamla teman.