Marsupialxchang

Från WikiLurv
Hoppa till: navigering, sök

Marsupialxchang var en konstutbytescommunityLiveJournal, med inriktning på pungdjur. Den grundades i augusti 2006 av mercae_killar, och togs bort i november 2007.


Hela eller delar av denna sidan har översatts från WikiFur. Originalartikeln återfinns på Marsupialxchang. Listan över skribenter finns på sidans historik. Liksom på WikiLurv, så omfattas texten på WikiFur av CC-BY-SA och GNU FDL.