Tapestries MUCK

Från WikiLurv
Hoppa till: navigering, sök
___ - ---___- , (' || _ || ' (( || < \, -_-_ _-_ _-_, =||= ,._-_ \\ _-_ _-_, (( || /-|| || \\ || \\ ||_. || || || || \\ ||_. (( // (( || || || ||/ ~ || || || || ||/ ~ || -____- \/\\ ||-' \\,/ ,-_- \\, \\, \\ \\,/ ,-_- |/ '

Tapestries MUCK, ofta förkortat till bara Tapestries eller Taps, är ett barnförbjudet MUCK populärt bland furry-fans. Det övergripande temat är rollspelande i en värld med antropomorfa karaktärer, med betydande drag av BDSM. Det är fritt fram för karaktärer att ha sex på allmän plats i MUCKet så länge alla involverade samtycker; sexuella handlingar mot någon av parternas vilja är dock begränsade till därtill avsedda platser eller privata rum.

Sedan 2002 är Tapestries det största MU*et inom fandomet, då det gick förbi FurryMUCK med totalt 870 användare inloggade samtidigt under högtrafiktid; nu kopplar i snitt 820 användare upp sig per kväll.

I mars 2007 konverterades hemsidan till en MediaWiki, vilken använder samma inloggning som MUCKets forum.


MUCKets värld[redigera]

Tapestries baseras kring ett kulturellt nexus, där antropomorfa karaktärer från olika bakgrunder kan träffas och interagera med varandra. Denna definition inkluderar även vissa humanoida varelser som alver, troll eller kentaurer; det är dock mot MUCKets regler att spela människor. Förutom artrestriktionerna finns det inget strikt tema. Administrationen tillåter ett obegränsat antal ursprung för användarnas karaktärer.

Spelvärlden baseras runt staden Layleaux, vilken är centrum för den mesta interaktion som försiggår mellan karaktärer. Eftersom MUCKets tema generellt är sexuellt så är många av dess områden centrerade kring vissa BDSM-baserade fetisher eller intressen.

Ursprungligen var Tapestries ett MUCK bestående av flera världar, där furry-regionen endast var en av många som kunde nås genom ett gobelängrum (därav namnet). Detta rum existerar fortfarande i den gamla Castle-sektionen av MUCKet (t castle; s), och Furry Valley kan fortfarande nås genom rummet.


MUCKets mål[redigera]

Tapestries MUCK är en blandning mellan ett BDSM "play party", en miljö för friformsrollspel, och en social samlingsplats, alla samlade under ett furrytema. Det strävar efter att erbjuda en plats för säker och fri utforskning av dominans och underkastelse i rollspel, liksom andra former av sexuella uttryck både på allmän plats och privat. Tapestries möjliggör detta genom att göra tillgänglig en miljö befolkad enbart av vuxna spelare och furrykaraktärer, och genom att etablera riktlinjer som uppmuntrar till tolerans och respekt för andras fantasier och ideologi.

I mer detalj:

BDSM[redigera]

BDSM är ett portmonäord som är samlingsbegrepp för ett antal sexuella handlingar:

  • Bondage & disciplin
  • Dominans & underkastelse (Dominance & submission)
  • Sadism & masochism

Detta är menat att understryka att Tapestries MUCK är en plats för individer som generellt är intresserade i sexuella handlingar som kan anses stå utanför det normala.

Social mötesplats[redigera]

För att träffa nya människor, exponeras för potentiella nya intressen och i allmänhet ha roligt, är det viktigt att det finns möjlighet för social interaktion utanför de sexuella lekarna.

Vuxna[redigera]

MUCKet kräver att du är 18 år eller äldre för att registrera en karaktär. Detta är viktigt för att befria spelare från legala konsekvenser och samvetsskrupler i en miljö ämnad att vara sexuellt öppen.

Tolerans[redigera]

Att andra spelares handlingar, fantasier, ideologier, sexualitet och liknande tolereras är oerhört viktigt för att spelare ska kunna öppna sig och dela med sig de väldigt personliga saker som de ibland ger uttryck för på Tapestries. Därför krävs en högre grad av tolerans och respekt av de som väljer att rollspela på MUCKet än vad som generellt krävs i dagliga livet.

Furry[redigera]

MUCKet är ämnat för att medlemmar av furry-fandomet ska kunna utforska sin sexualitet och i synnerhet sitt intresse för den typ av fantasy-varelser de föredrar. Därför måste spelare välja icke-mänskliga karaktärer, och förväntas visa respekt för de arter andra väljer att spela.


Administration[redigera]

MUCKet administreras av en stab av wizards som namngetts efter olika färger. I början av juni 2009 hade MUCKet tre aktiva wizards: WhiteWizard, GreyWizard och JadeWizard. Ytterligare fyra wizards har dragits tillbaka, men existerar fortfarade i systemet på grund av att de äger objekt i MUCKet: BlackWizard, StyxWizard, BlueWizard och RedWizard.[1] Alla wizards är anonyma, med undantag för WhiteWizard (WhiteFire) som är ägare och grundare av MUCKet.

Det är även känt att Taisia ska ha varit involverad med Tapestries i början av dess historia. Hon omnämns i MUCKets Castle's Keep Inn och gjorde reklam för det i nyhetsgruppen rec.games.mud.tiny.[2]

Mediabevakning[redigera]

2005 omskrevs Tapestries i en artikel om cybersex i Wired magazine. Registreringssystemet för nya karaktärer översvämmades och WhireFire tvingades att för ett tag stänga av nyregistreringar på MUCKet.[3]

Referenser[redigera]

  1. Wizards på Tapestries hemsida, hämtad 2 juni 2009
  2. Tapestries - rec.games.mud.tiny, hämtad 2 juni 2009
  3. Cybersex: Seek and Ye Shall Find, Wired magazine (28 januari 2005), hämtad 2 juni 2009


Hela eller delar av denna sidan har översatts från WikiFur. Originalartikeln återfinns på Tapestries MUCK. Listan över skribenter finns på sidans historik. Liksom på WikiLurv, så omfattas texten på WikiFur av CC-BY-SA och GNU FDL.