Wizard

Från WikiLurv
Hoppa till: navigering, sök

En wizard är en administratör på ett MUD, MUSH, MUX eller MUCK. En wizard har den högsta åtkomstnivån för MU*-världen och kan ha rättighet att toad-a en användare (ta bort deras konto), ge användare åtkomst för att utöka världen, och se detaljerad information om vem som är uppkopplad mot systemet. De har vanligtvis fulla rättigheter till de integrerade programmeringsspråk som finns installerade (se MUF).

ProtoMUCK och dess föregångare GlowMUCK har stöd för flera wizard-nivåer. Headwizards (W4) är de högst rankade i kåren och är i regel huvudadministratörer på MUCKet. Archwizards (W3) och wizards (W2) har färre rättigheter. Mages (W) räknas inte vanligtvis till wizards, utan är supportpersonal med extra rättigheter. Furscape är ett exempel på ett MUCK som använder sig av ProtoMUCKs wizard-nivåer.

Wizards kan vara välkända medlemmar, använda alts för rollspel och annan interaktion, eller i vissa fall (som till exempel på Tapestries MUCK) kan wizards vara anonyma för att skydda deras identiteter.


Hela eller delar av denna sidan har översatts från WikiFur. Originalartikeln återfinns på Wizard. Listan över skribenter finns på sidans historik. Liksom på WikiLurv, så omfattas texten på WikiFur av CC-BY-SA och GNU FDL.